Tamil Meaning of 'conjugal'

Meaning of 'conjugal'

  • மண வாழ்க்கைக்குரிய

Related Phrases

  • conjugal rights கணவன் மனைவியர் இடை உரிமைகள்

Synonyms


Browse English to Tamil Words

English - Tamil Dictionary Search